Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Mayersflood
Mayersflood
Małołączniak z Kościeliska. Zdjęcie autorstwa Julity Chudko.
Reposted fromcorvax corvax vialadykenobi ladykenobi
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Mayersflood
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak vialadykenobi ladykenobi
Mayersflood
6867 1792 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianieobecnosc nieobecnosc
Mayersflood
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialadykenobi ladykenobi
Mayersflood
6097 40e0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianieobecnosc nieobecnosc
Mayersflood
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks vianieobecnosc nieobecnosc
Mayersflood
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakina kina
Mayersflood
Reposted fromshakeme shakeme viakina kina

June 22 2017

Mayersflood
Mayersflood
Mayersflood
1832 2ee1
Mayersflood
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaeternaljourney eternaljourney
Mayersflood
Mayersflood
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

May 20 2017

5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viabatgirl batgirl
6827 f5e3 500
6300 9c11 500
4781 d434 500

thecozyspace:

The Cozy Space on Facebook: https://www.facebook.com/TheCozySpace

The Cozy Space on Instagram: https://www.instagram.com/thecozyspaceblog/

The Cozy Space on Pinterest: https://www.pinterest.com/thecozyspace_/

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...